Allt om lägenheten In- utflytt/renovering

Nycklar

Till varje lägenhet ingår det minst 3 nycklar till vanliga underlåset och porten. Till överlåset finns det 4 nycklar. Till postlådan 2 nycklar. Till tvättstugan, en blå kloss samt 2 nycklar.

Rutin bredband vid flytt

Rutin bredband vid flytt

Minören 2 har gruppanslutning med Telenor.

Inför flytt kontaktar den boende Telenor kundservice på telefonnummer 020-222222 och meddelar om sin flytt.

Beroende på om man kommer fortsätta vara Telenorkund i nya boendet eller ej så är alternativen:

  • Man får hjälp att skriva över router mm samt abonnemang på nya medlemmen och gör ett avslut.
  • Man tar med sig hårdvara och även abonnemang till nya adressen.

Inför inflyttning kontaktar den nya medlemmen Telenors kundservice för att ordna med sitt eget bredband/TV.

Köksfläkt

Gällande köksfläkt är det väldigt viktigt att köpa rätt, annars trycks matos in till grannarna.

Hos Brf Minören 2 får enbart fläkt som fyller nedan kriterier användas:

  • Anpassad för centralventilation 
  • Ej motordriven
  • Anpassad för flerfamiljshus

Ett tag fanns i stort bara en fläkt av märke Franke som uppfyllde kriteriet men numer finns fler märken.

Element

Max öppnat – dryga 20°
3 – 20°
2 – 17°
1 – 13°
✱ – Frostskydd, lägsta nivån och bör användas om man är borta längre tid.

Information om termostat

Information luftning och kontroll av termostat

Temperatur i lägenheten

Om du tycker att det är kallt eller varmt i lägenheten.

Mätning av temperatur

Mätning av temperatur bör utföras inom vistelsezon i det rum den boende upplever som kallt. Vistelsezon innebär 1 meter från fönster/yttervägg, 0,6 meter från innervägg på en höjd 0,1 – 2 meter ovan golv. Det är viktigt att tänka på hur man möblerar ett rum. Möbler, tunga gardiner och täta elementskydd bör undvikas precis intill radiatorerna, eftersom detta har en negativ påverkan på värmespridningen till resten av rummet.

Om möbler placeras intill ett fönster kan man även få problem med kallras. Det som händer när man placerar en möbel för nära radiatorn intill fönstret är att kallraset leds ut i rummet och radiatorn värmer endast upp luften under möbeln. Genom en felaktig placering av soffor, fåtöljer, blombord m.m. kan den uppåtgående varma luftströmmen från radiatorn brytas, varigenom det kan bli kallras till rummet. Av denna anledning är det även olämpligt att göra mätningar när möbler står för nära radiatorerna.

När det är lämpligt att utföra mätningar, i förhållande till utomhustemperaturen?

Mätningar bör göras när förhållandena är representativa. Om den boende upplever att det är kallt i lägenheten när det är minusgrader utomhus så är det lämplig att göra mätningar då. Det är inte relevant att göra mätningar vid extrema väderförhållanden, under -15 grader. Så låga temperaturer infaller så sällan och det är orimligt att kräva att värmesystemet ska vara anpassat för detta. Samma gäller för värmeböljor, då får man tåla att det är varmare inomhus.

Har du funderingar angående ovanstående riktlinjer från Miljöförvaltningen i Stockholm och vill veta mera, kan du kontakta:

MILJÖFÖRVALTNINGEN Fleminggatan 4, Box 8136, 104 20 Stockholm Telefon 08-508 28 800