Välkommen till Minören 2

Guide till dig som är nyinflyttad

Vi är glada att du flyttar till oss och hoppas att du ska trivas här. Vi har här samlat lite information som kan vara bra för dig som är ny i föreningen.

Fördjupad information hittar du på vår hemsida www.minoren2.se. Där finns under fliken Föreningen våra stadgar och ordningsregler som boende skall ha kännedom om, allmän information som tex. årsredovisningar samt aktuellt om vad som händer och sker här hemma hos oss i Brf. Minören 2.

Alla boende tar ansvar för sin egen lägenhet samt bevarar och sköter om våra gemensamma utrymmen och grönområden. Vi äger och förvaltar våra hus själva vilket innebär att vi har möjlighet att påverka våra utgifter. Genom tillsyn och uppmärksamhet från alla boende i området kan fel och brister upptäckas snabbt och åtgärdas i tid innan dyra kostnader uppstår.

Varje lägenhet har ett externt förråd och rätt att hyra en parkeringsplats. Vi har också en gemensam lokal där man kan övernatta samt att det i lokalen finns bastu. Bokning via hemsidan.

Parkering och trafik på gården

Föreningen har avtal med P-service, ett företag som bevakar och utfärdar p- böter vid felparkeringar.

Tillfällig parkering på gården är tillåtet under max 10 minuter tex. för i och urlastning av varor eller bagage.

Vid in och utflyttning

För att undvika p-böter vid behov av parkering på gården under längre tid tex. för hantverkare som utför arbeten i din bostad eller vid in och utflyttning måste du få ett förlängt parkeringstillstånd utfärdat av styrelsen.

Kontakta styrelsen via info@minoren2.se och uppge vilka dagar som är aktuella samt om möjligt registreringsnummer i god tid innan tillståndet behövs.

Kostnaden för förlängt parkeringstillstånd är 30 kr/dygn och kan swishas till föreningen på nummer 123 169 9180 ange namn och objektnummer (3 siffror som står på dörren) eller betala till föreningens bankgiro 283-5353.

Vi vill gärna ha en så bilfri gård som möjligt och är tacksam om du undviker att köra upp i onödan med bilen. Vi ber dig hålla låg hastighet och vara upp- märksam på barn och djur då du framför och parkerar bilen på gården.

Nycklar

Vid flytt ska följande nycklar lämnas till nästa lägenhetsinnehavare:

  • Nycklar till ytterdörrens båda lås
  • I förekommande fall även nyckel till porten (kan vara samma som till dörrens undre lås)
  • Nyckel till tvättstugan
  • Tvättplupp med tillhörande nycklar
  • Blå brickan till källaren (tvättstugenyckeln fungerar också)

Ytterdörrar

Lägenheterna har säkerhetsdörrar med dubbla lås, ett huvudlås (Assa) samt ett ”gå-bort-lås” (flerpunktslås Montera). Det senare låset bör man inte låsa när man är hemma. Skulle utryckningspersonal i en nödsituation snabbt behöva komma in i din bostad kan det då ta alldeles för lång tid att forcera dörren.

Om din dörr har det ursprungliga huvudlåset så passar dessa nycklar även till porten.

Tips! Förvara reservnycklar hos någon person som du litar på.

Du får inte spika eller göra annan åverkan på ytterdörrens utsida. Skadas utsidan av dörren så måste den ersättas av medlemmen. Dörrarna ärrelativt nya och vi vill behålla dem fina.

Lägenhetsnummer och objektsnummer

Lägenhetsnumret (4-siffrigt) beskriver var i huset din lägenhet är belägen. Detta nummer används ihop med adressen. För brandmän är det viktig information för att hitta rätt om trappan är rökfylld. Samma nummer finns i alla hus.

Varje lägenhet har även ett eget 3-siffrigt objektsnummer hos Minören 2 som anger var lägenheten är belägen och i vilken huskropp. Detta nummer uppger du alltid vid korrespondens med styrelsen. Numret finns på din lägenhetsdörr, din tvättplupp samt på ditt källarförråd. Första siffran i objektsnumret anger vilket hus du bor i.

Tvättstuga

Föreningens tvättstuga hittar du på nedre botten i Fredriksbergsvägen 3. Tvättstugan får bara utnyttjas av boende hos Brf Minören 2 för egen tvätt.

Bokningsscheman och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. Att tvättstugan lämnas ren och fin efter nyttjande är viktigt för allas trivsel.

Avfall

Matavfall (väl avrunnet) som lagts i påsar från Roslagsvatten ska förslutas och läggas ner i de gröna luckorna på sophuset (till höger – runt hörnet). Påsarna är gratis och kan hämtas innanför ytterdörren på ICA butiken.

Hushållsavfall lämnas i de omålade luckorna på sophusets framsida i väl hop- knutna påsar.

Tidningar, returpapper, glas, metall och småbatterier kan lämnas på återvinningsstationen vid Pålsundsvägen bredvid Cirkel K.

Övrigt avfall

Vaxholms återvinningscentral, på Eriksövägen 2, tar emot grovsopor och miljöfarligt avfall. Byggavfall som skåpsdörrar/sidor, badkar, diskbänkar m.m. kan lämnas på Hagby återvinningsanläggning i Täby.

Balkonger och altaner

Blomlådor ska hängas på insidan av balkongräcket eller vara fastsatta så att de

inte kan blåsa eller falla ner.
Rökning ska helst inte ske på balkongen/altanen då röken går in i grannarnas lägenheter.

OBS! På balkonger och altaner är det enbart tillåtet med el-grill.

Tänk på att oset/röken hamnar hos grannen ovanför dig och begränsar deras möjlighet att utnyttja balkongen och letar sig in i lägenheterna vid vädring.

Brandsäkerhet

På grund av brandfara och utrymningsskäl får inget förvaras i portar, under trappor eller trappavsatser. Det gäller även dörrmattor. De ska ligga innan- för ytterdörren.

Minst 1 monterad brandvarnare ska finnas i varje lägenhet och helst en i varje rum. Varje medlem ansvarar för skötsel och underhåll av brandvarnaren. Kontrollera brandvarnarens funktion minst 1 gång per år och helst även när du kommer tillbaka efter några veckor hemifrån.

Vill du grilla så har Minören 1 & 2 en gemensam grillplats mellan Fbv. 6 och 13 på den asfalterade planen bredvid carporten.

Grannsämja

Alla boende är skyldiga att visa hänsyn till varandra. Reglerna gäller dygnet runt men är extra viktigt mellan klockan 22 och 07. Använd inte disk- eller tvättmaskin under denna tid. Ska du fira något, ha barnkalas, fest och likna- de, informera då grannarna i god tid.

Störande arbete som borrning och spikning i väggar, tak eller golv får endast utföras under dagtid mellan klockan 8 och 20. Om större arbeten skall göras så prata gärna med grannarna först.

Mattpiskning, borstning och skakning av mattor från balkonger eller fönster är självklart förbjudet.

Det är inte tillåtet att mata fåglar på gården eller från fönster och balkong- er på grund av hälsorisker, främst genom förorening och risk för råttor.

Parabolantenn får endast sättas på insidan av balkongen, absolut inte på husfasader eller fönsterbrädor.

Källarförrådet

Undvik att ha stöldbegärlig egendom i förråden. Brandfarliga vätskor som bensin och annat får inte förvaras i källare eller förrådsutrymmen.

Det är av brandsäkerhetsskäl förbjudet att ställa möbler, grovsopor eller något annat i källargångarna.

Gästparkering

Gästparkering finns i backen (Fredriksbergsvägen) nedanför hus 5 samt bredvid ICA parkeringen (se skyltning – Minören). Dessa platser är endast avsedda för gäster. Boende i Minören 1 och 2 får inte parkera här, överträdelse medför p-böter.

Parkeringsplatser 239 och 240 på gården

De två parkeringsplatserna på gården är endast avsedda till dem som av tvingande skäl behöver ha sin bil nära sin bostad.

Här får du inte parkera ens för en kortare stund eftersom du då står i vägen för någon som fått tillstånd att hyra platsen.

Styrelsen kan när som helst hyra ut platserna till medlemmar som behöver ha p-plats nära sitt boende. Begäran om tillstånd och anledningen till denna önskan måste godkännas av styrelsen.

Renovering och ombyggnad i lägenheten

Om du planerar att bygga om eller flytta väggar i bostaden kan du behöva tillstånd från styrelsen. För alla arbeten i våtrum (badrum, wc, kök) måste utföraren visa giltigt våtrumscertifikat och ansvarsförsäkring till styrelseninnan arbetet får påbörjas

Är du osäker kontakta styrelsen.

Vad ingår i avgiften?

Bostadsrättsförsäkring – föreningen har tecknat en gemensam bostadsrättsförsäkring. Se mer under rubriken HJÄLP (se under rubriken ”Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring”).

Du tecknar själv din hemförsäkring som vanligt.

Bredband, TV och fast telefoni – vi har ett gruppanslutningsavtal med Telenor som omfattar både bredband och fast telefoni.

Inför flytt kontaktar den boende Telenor kundservice på telefonnummer 020- 222222 och meddelar om sin flytt.
Beroende på om man kommer fortsätta vara Telenorkund i nya boendet eller ej så är alternativen:

  • Man får hjälp att skriva över router mm samt abonnemang på nya medlemmen och gör ett avslut.
  • Man tar med sig hårdvara och även abonnemang till nya adressen. Inför inflyttning kontaktar den nya medlemmen Telenors kundservice för att ordna med sitt eget bredband/TV.

Med vänlig hälsning Styrelsen för Minören 2