Tips för att minska elkost­naden

Här är lite tips hur du kan minska dina elomkostnader i ditt hem:

  • Koppla ur mobilladdaren ur uttaget när du inte använder det
  • Stäng av saker du inte använder. Använd en förgreningsdosa med avstängningsknapp, så att all mediautrustning stängs snarare än att vara på stand-by.
  • Byt till LED-lampor
  • Stäng dörren till rum som inte används
  • Täta dina fönster