Styrelsen

Vad gör styrelsen? Styrelsen företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar därför för medlemmarnas och föreningens bästa. Föreningsstämman tillsätter styrelsen. Vanligtvis väljs styrelsemedlemmar ”omlott” så att hälften av styrelseledamötena står itur för omval varje år. På föreningsstämman utser du och dina grannar en styrelse som får i uppdrag att leda bostadsrättsföreningens arbete och som ansvarar för förvaltningen. … Fortsätt läsa Styrelsen