Styrelsen

Vad gör styrelsen?

Styrelsen företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar därför för medlemmarnas och föreningens bästa.

Föreningsstämman tillsätter styrelsen. Vanligtvis väljs styrelsemedlemmar ”omlott” så att hälften av styrelseledamötena står itur för omval varje år.

På föreningsstämman utser du och dina grannar en styrelse som får i uppdrag att leda bostadsrättsföreningens arbete och som ansvarar för förvaltningen. I begreppet förvaltning ryms både små och stora arbetsuppgifter. Det kan vara allt från att hälsa nyinflyttade medlemmar välkomna, till administrativ och teknisk förvaltning. Eftersom styrelsemedlemmarna oftast är lekmän, bör de inte göra allt själva. Därför köper de flesta föreningar delar av sin förvaltning från exempelvis SBC.

Föreningsstämman kan också avsätta den styrelsemedlem de valt även om denna inte står i tur för omval. Det vanliga är dock att en styrelsemedlem avgår genom att inte ställa upp för omval. Styrelsemedlem kan alltid avgå från styrelsen när han eller hon själv begär det. En styrelsemedlem som avgått bör bevaka att hon eller han blir avregistrerad hos bolagsverket.

Ansvarsområden

Styrelsen har ansvar för den löpande förvaltningen av fastigheten och verksamheten. I mindre föreningar är det inte ovanligt att styrelsen också sköter allt själv. Naturligtvis är det en fråga om tid och kunskap. Det finns exempel på föreningar som har eldsjälar som kan allt och sköter alla rutiner. Men det är också viktigt att styrelsen bygger upp ett system som fungerar även om nuvarande styrelse avgår från sina uppdrag.

Styrelsen kan delegera många av arbetsuppgifterna till en vicevärd. Vicevärden ser då till att den löpande förvaltningen fungerar. Vicevärden rapporterar till styrelsen. Ofta utses någon inom styrelsen till vicevärd. Vicevärden rapporterar då så att säga till sig själv vilket egentligen inte är att rekommendera. Man får hitta ett system som fungerar för denna situation.

Det kan vara bättre att delegera uppgifterna till respektive styrelsemedlem. Vid styrelsemöte får man ha en särskild punkt för avrapportering. Ordföranden ansvarar för denna delegering och avrapportering. En sådan fördelning får dock inte medföra att det blir otydligt för medlemmarna om vem de skall vända sig till när de har ett ärende.

Har man en utomstående vicevärd kan detta ses som ett anställningsförhållande även om något anställningsavtal inte skrivits. Var den gränsen går är inte självklar utan får bedömas från fall till fall.

Styrelsemedlemmar 2024

Ordförande: Cecilia Johansson
Kassör: Susan Jonsson
Sekreterare: Ann-Charlotte Lundh
Ledamot: Åsa Anvelius
Ledamot: Josefin Lange

Du är välkommen att kontakta oss på info@minoren2.se!