Avfall

Matavfall (väl avrunnet) som lagts i påsar från Roslagsvatten ska förslutas och läggas ner i de gröna luckorna på sophuset (till höger – runt hörnet). Påsarna är gratis och kan hämtas på ICA butiken.

Hushållsavfall lämnas i de omålade luckorna på sophusets framsida i väl ihopknutna påsar.

Tidningar, returpapper, glas, metall och småbatterier kan lämnas på återvinningsstationen vid Pålsundsvägen bredvid Cirkel K.

Övrigt avfall

Vaxholms återvinningscentral, på Eriksövägen 2, tar emot grovsopor och miljöfarligt avfall. Byggavfall som skåpsdörrar/sidor, badkar, diskbänkar m.m. kan lämnas på Hagby återvinningsanläggning i Täby.