Brandsäkerhet

På grund av brandfara och utrymningsskäl får inget förvaras i portar, under trappor eller trappavsatser. Det gäller även dörrmattor. De ska ligga innanför ytterdörren.

Minst 1 monterad brandvarnare ska finnas i varje lägenhet och helst en i varje rum. Varje medlem ansvarar för skötsel och underhåll av brandvarnaren. Kontrollera brandvarnarens funktion minst 1 gång per år och helst även när du kommer tillbaka efter några veckor hemifrån.

Endast elgrill är tillåtet att använda i området. Elgrillen skall vara placerad på din avgränsade uteplats. Vill du grilla med vanligt grill, så har Minören 1 & 2 en gemensam grillplats mellan Fbv. 6 och 13 på den asfalterade planen bredvid carporten.