Mäklarinformation

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.

Föreningen har sitt säte i Vaxholm.

Organisationsnummer: 769609-7190

Föreningen består av 7 flerbostadshus och 60 lägenheter. 3 lägenheter är hyresrätter.

Föreningen äger marken husen står på och har för resterande mark en gemensamhetsanläggning ihop med Minören 1.

Det finns ett förråd till varje lägenhet och gemensam tvättstuga samt ett hobbyrum/snickarrum.

En gästlägenhet inklusive bastu finns till uthyrning.

Byggnadernas uppvärmning sker via fjärrvärme.

I avgiften ingår

  • uppvärmning
  • varmvatten
  • gruppanslutningsavtal med Telenor som omfattar både bredband, TV (basutbud) och Telefoni.

Varje lägenhet har rätt till en parkeringsplats. Det finns möjlighet att få en ytterligare men då kan man behöva köa först. Pris är mellan 300-500 kr/månad samt 900 kr/månad för elbil. För elbilsplats behöver man köa.

Föreningen har fullvärdesförsäkring via Söderberg & Partners i samarbete med Bostadsrätterna. Bostadsrättstillägg ingår i försäkringen och behöver inte tecknas av enskilda medlemmar. I försäkringen ingår även styrelseansvar och Anticimex.

De senaste stadgarna registrerades 2019-12-04.

Den ekonomiska förvaltningen sköts av SBC.

Mäklarbild (utdrag ur föreningens lägenhetsregister / lägenhetsförteckning) beställs via info@sbc.se alternativt kan mäklare ta fram den via SBC:s Mäklarservice. I mäklarbilden finns information om andelstal, avgift, storlek, pantsättningar, ägare mm.

Föreningens adress: 
Brf  Minören 2
Fredriksbergsvägen 1
185 35 Vaxholm