Välkommen till Minören 2

Guide till dig som är nyinflyttad

Vi är glada att du flyttar till oss och hoppas att du ska trivas här. Vi har här samlat lite information som kan vara bra för dig som är ny i föreningen.

Alla boende tar ansvar för sin egen lägenhet samt bevarar och sköter om våra gemensamma utrymmen och grönområden. Vi äger och förvaltar våra hus själva vilket innebär att vi har möjlighet att påverka våra utgifter. Genom tillsyn och uppmärksamhet från alla boende i området kan fel och brister upptäckas snabbt och åtgärdas i tid innan dyra kostnader uppstår.

Varje lägenhet har ett externt förråd och rätt att hyra en parkeringsplats. Vi har också en gemensam lokal där man kan övernatta samt att det finns bastu i lokalen. Mer information och bokning sker här.

Parkering och trafik på gården

Föreningen har avtal med P-service, ett företag som bevakar och utfärdar p- böter vid felparkeringar. Tillfällig parkering på gården är tillåtet under max 10 minuter tex. för i och urlastning av varor eller bagage.

För att undvika p-böter vid behov av parkering på gården under längre tid t ex. för hantverkare som utför arbeten i din bostad eller vid in och utflyttning måste du få ett förlängt parkeringstillstånd utfärdat av styrelsen.

Läs mer och ansök om tillfälligt parkeringstillstånd här

Vi vill gärna ha en så bilfri gård som möjligt och är tacksam om du undviker att köra upp i onödan med bilen. Vi ber dig hålla låg hastighet och vara uppmärksam på barn och djur då du kör och parkerar bilen på gården.

Här hittar du mer information, om du vill hyra en parkeringsplats

Nycklar

Till varje lägenhet ingår det minst 3 nycklar till vanliga underlåset och porten. Till överlåset finns det 4 nycklar. Till postlådan 2 nycklar. Till tvättstugan, en blå kloss samt 2 nycklar.

Vid flytt ska följande nycklar lämnas till nästa lägenhetsinnehavare:

  • Nycklar till ytterdörrens båda lås
  • I förekommande fall även nyckel till porten (kan vara samma som till dörrens undre lås)
  • Nyckel till tvättstugan
  • Tvättplupp med tillhörande nycklar
  • Blå brickan till källaren (tvättstugenyckeln fungerar också)

Ytterdörrar

Lägenheterna har säkerhetsdörrar med dubbla lås, ett huvudlås (Assa) samt ett ”gå-bort-lås” (flerpunktslås Montera). Det senare låset bör man inte låsa när man är hemma. Skulle utryckningspersonal i en nödsituation snabbt behöva komma in i din bostad kan det då ta alldeles för lång tid att forcera dörren.

Om din dörr har det ursprungliga huvudlåset så passar dessa nycklar även till porten.

Tips! Förvara reservnycklar hos någon person som du litar på.

Du får inte spika eller göra annan åverkan på ytterdörrens utsida. Skadas utsidan av dörren så måste den ersättas av medlemmen. Dörrarna är relativt nya och vi vill behålla dem fina.

Lägenhetsnummer och objektsnummer

Lägenhetsnumret (4-siffrigt) beskriver var i huset din lägenhet är belägen. Detta nummer används ihop med adressen. För brandmän är det viktig information för att hitta rätt om trappan är rökfylld. Samma nummer finns i alla hus.

Varje lägenhet har även ett eget 3-siffrigt objektsnummer hos Minören 2 som anger var lägenheten är belägen och i vilken huskropp. Detta nummer uppger du alltid vid korrespondens med styrelsen. Numret finns på din lägenhetsdörr, din tvättplupp samt på ditt källarförråd. Första siffran i objektsnumret anger vilket hus du bor i.

Tvättstugan

Föreningens tvättstuga hittar du på nedre botten i Fredriksbergsvägen 3. Tvättstugan får bara utnyttjas av boende hos Brf Minören 2 för egen tvätt.

Ordningsregler

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Ordningsreglerna gäller för dig som bostadsrättsinnehavare, men även familjemedlemmar samt gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Läs mer om ordningsreglerna här

Vänligen läs igenom dessa avsnitt för att få en överblick av våra ordningsregler:

Balkong/altan och grillning
Tvättstugan
Trapphus och gemensamma utrymmen, källare
Parkering
Avfall
Lägenhetsunderhåll
Brandsäkerhet

Elavtal

Läs här om hur du gör med elavtalet vid inflytt.

Vad ingår i avgiften?

Bostadsrättsförsäkring – föreningen har tecknat en gemensam bostadsrättsförsäkring.

Läs mer här om bostadsrättsförsäkringen

Du tecknar själv din hemförsäkring som vanligt.

Bredband, TV och fast telefoni

Vi har ett gruppanslutningsavtal med Telenor som omfattar både bredband och fast telefoni.

Inför flytt kontaktar den boende Telenor kundservice på telefonnummer 020-22 22 22 och meddelar om sin flytt.

Beroende på om man kommer fortsätta vara Telenorkund i nya boendet eller ej så är alternativen:

  • Man får hjälp att skriva över router mm samt abonnemang på nya medlemmen och gör ett avslut.
  • Man tar med sig hårdvara och även abonnemang till nya adressen.

Inför inflyttning kontaktar den nya medlemmen Telenors kundservice för att ordna med sitt eget bredband/TV.

Här kan du läsa om Bredband/TV

Med vänlig hälsning Styrelsen för Minören 2