Verkstaden

Har du behov att fixa något men vill inte skräpa ner hemma?

Föreningen har ett uppvärmt garageutrymme som används som förråd och verkstad. Här kan man renovera möbler eller cykeln eller annat som inte passar att så bra hemma i lägenheten.

Hobbygruppen

Vi har även en hobbygrupp bestående av medlemmar i föreningen. Vill du bli en del av oss eller nyttja verkstaden?

Kontakta oss på hobbygruppen@minoren2.se