Pågående projekt

Här finner du information om pågående projekt baserat på inlämnade motioner.

Arbetsgrupper för projekten

Då dessa projekt är baserade på motioner inskickade av medlemmar, anser styrelsen att medlemmar även skall engagera sig i att ta fram förslag på åtgärder i arbetsgrupper.

Arbetsgrupperna skall bestå av boende i området samt den som skickade in motionen. Du som är intresserad av att delta och villig att ställa upp med tid och kunskap är varmt välkommen att maila in sitt intresse till info@minoren2.se så kommer vi att sätta er i kontakt med varandra.