Blanketter för motioner, andrahands-uthyrning, mm

  • Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning från fall till fall.
  • Den som hyr ut sin bostad har fullt ansvar för sina hyresgäster.
  • Skall du hyra ut via Air BnB så ska du använda andrahandsuthyrnings-blanketten