Ordningsregler

Stadgar

En bostadsrättsförenings stadgar är föreningens interna regelverk som innehåller särskilda regler för föreningen, bland annat gällande medlemskap, avgifter, föreningsstämma och styrelse. En bostadsrättsförening är enligt bostadsrättslagen skyldig att ha stadgar med ett visst innehåll.

Här kan du läsa igenom våra stadgar

Ordningsregler

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman beslutat om. I den löpande förvaltningen ingår som en viktig del även ordningsfrågorna. I förvaltningsuppdraget ligger att styrelsen har ansvar för att det råder ordning och reda både i och utanför fastigheten.

Ansvar för ordningen

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller för dig som bostadsrättsinnehavare, men även familjemedlemmar samt gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Först måste styrelsen skriftligen uppmana och kräva rättelse av den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Att rent allmänt vara aktsam

  • Tänk på att vara försiktig om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
  • Om akut skada inträffar i huset ska du i första hand ta kontakt med fastighetsservice eller någon i styrelsen enligt den information som ges genom anslag vid entréporten. (Länk till HJÄLP)

Om säkerhet

  • Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
  • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten
  • Lämna inte källardörrar olåsta.
  • Var försiktig med eld.
  • Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare.
  • Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning om vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el belastar din avgift till föreningen.

Grannsämja

Alla boende är skyldiga att visa hänsyn till varandra. Reglerna gäller dygnet runt men är extra viktigt mellan klockan 22 och 07. Använd inte disk- eller tvättmaskin under denna tid. Ska du fira något, ha barnkalas, fest och likna- de, informera då grannarna i god tid.

Störande arbete som borrning och spikning i väggar, tak eller golv får endast utföras under dagtid mellan klockan 8 och 20. Om större arbeten skall göras så prata gärna med grannarna först.

Mattpiskning, borstning och skakning av mattor från balkonger eller fönster är självklart förbjudet.

Det är inte tillåtet att mata fåglar på gården eller från fönster och balkong- er på grund av hälsorisker, främst genom förorening och risk för råttor.

Parabolantenn får endast sättas på insidan av balkongen, absolut inte på husfasader eller fönsterbrädor.

Vänligen läs igenom dessa avsnitt för att få en överblick av våra ordningsregler:

Balkong/altan och grillning
Tvättstugan
Trapphus och gemensamma utrymmen, källare
Parkering
Avfall
Lägenhetsunderhåll
Brandsäkerhet