Temperatur i lägenheten

Max öppnat – dryga 20°
3 – 20°
2 – 17°
1 – 13°
✱ – Frostskydd, lägsta nivån och bör användas om man är borta längre tid.

Mätning av temperatur

Om du tycker att det är kallt eller varmt i lägenheten.

Mätning av temperatur bör utföras inom vistelsezon i det rum den boende upplever som kallt. Vistelsezon innebär 1 meter från fönster/yttervägg, 0,6 meter från innervägg på en höjd 0,1 – 2 meter ovan golv. Det är viktigt att tänka på hur man möblerar ett rum. Möbler, tunga gardiner och täta elementskydd bör undvikas precis intill radiatorerna, eftersom detta har en negativ påverkan på värmespridningen till resten av rummet.

Om möbler placeras intill ett fönster kan man även få problem med kallras. Det som händer när man placerar en möbel för nära radiatorn intill fönstret är att kallraset leds ut i rummet och radiatorn värmer endast upp luften under möbeln. Genom en felaktig placering av soffor, fåtöljer, blombord m.m. kan den uppåtgående varma luftströmmen från radiatorn brytas, varigenom det kan bli kallras till rummet. Av denna anledning är det även olämpligt att göra mätningar när möbler står för nära radiatorerna.

När det är lämpligt att utföra mätningar, i förhållande till utomhustemperaturen?

Mätningar bör göras när förhållandena är representativa. Om den boende upplever att det är kallt i lägenheten när det är minusgrader utomhus så är det lämplig att göra mätningar då. Det är inte relevant att göra mätningar vid extrema väderförhållanden, under -15 grader. Så låga temperaturer infaller så sällan och det är orimligt att kräva att värmesystemet ska vara anpassat för detta. Samma gäller för värmeböljor, då får man tåla att det är varmare inomhus.

Har du funderingar angående ovanstående riktlinjer från Miljöförvaltningen i Stockholm och vill veta mera, kan du kontakta:

MILJÖFÖRVALTNINGEN Fleminggatan 4, Box 8136, 104 20 Stockholm Telefon 08-508 28 800

OBS!

Vi ser helst att du kontaktar Delagott AB för hjälp med luftning av radiatorerna, till egen kostnad. Om du väljer att lufta själv, sker det på egen risk! Det är vanligt att vattenskador uppkommer i samband med felaktiga luftningar.