Temperatur i lägenheten

Max öppnat – dryga 20°
3 – 20°
2 – 17°
1 – 13°
✱ – Frostskydd, lägsta nivån och bör användas om man är borta längre tid.

Mätning av temperatur

Om du tycker att det är kallt eller varmt i lägenheten.

Mätning av temperatur bör utföras inom vistelsezon i det rum den boende upplever som kallt. Vistelsezon innebär 1 meter från fönster/yttervägg, 0,6 meter från innervägg på en höjd 0,1 – 2 meter ovan golv.

När det är lämpligt att utföra mätningar, i förhållande till utomhustemperaturen?

Mätningar bör göras när förhållandena är representativa. Om den boende upplever att det är kallt i lägenheten när det är minusgrader utomhus så är det lämplig att göra mätningar då. Det är inte relevant att göra mätningar vid extrema väderförhållanden, under -15 grader. Så låga temperaturer infaller så sällan och det är orimligt att kräva att värmesystemet ska vara anpassat för detta. Samma gäller för värmeböljor, då får man tåla att det är varmare inomhus.

Har du funderingar angående ovanstående riktlinjer från Miljöförvaltningen i Stockholm och vill veta mera, kan du kontakta:

MILJÖFÖRVALTNINGEN Fleminggatan 4, Box 8136, 104 20 Stockholm Telefon 08-508 28 800

Tips för att åtgärda att det är kallt hemma:

  • Överväg att dra ner temperatur i rum som du inte använder ofta och stäng/täta dörren. Då centreras värmen till ett utrymme.
  • Se över tätningen av dina fönster och balkongdörr
  • Se över möbleringen. Möbler, tunga gardiner och täta elementskydd bör undvikas precis intill radiatorerna, eftersom detta har en negativ påverkan på värmespridningen till resten av rummet.
  • Om möbler placeras intill ett fönster kan man även få problem med kallras. Det som händer när man placerar en möbel för nära radiatorn intill fönstret är att kallraset leds ut i rummet och radiatorn värmer endast upp luften under möbeln. Genom en felaktig placering av soffor, fåtöljer, blombord m.m. kan den uppåtgående varma luftströmmen från radiatorn brytas, varigenom det kan bli kallras till rummet.
  • Klä på dig ett extra lager med kläder
  • Använd värmeljus. OBS! Endast under uppsyn!
  • Om ni är flera i hemmet, umgås och sov i samma rum.
  • Är du ensam kan du bygga en koja att sova i, till exempel under ett bord med filtar som hänger ner för att isolera värmen.
  • Vädra endast snabbt för att få in frisk luft, särskilt om du använder värmeljus.

OBS!

Vi ser helst att du kontaktar Delagott AB för hjälp med luftning av radiatorerna, till egen kostnad. Om du väljer att lufta själv, sker det på egen risk! Det är vanligt att vattenskador uppkommer i samband med felaktiga luftningar.

Observera att radiatiorerna inte stängs av under sommarhalvåret utan värmen regleras av termostaten.

Källor

https://www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/elavbrott/5-enkla-rad-for-att-halla-varmen/