Renovering och ombyggnad i lägenhet

Om du planerar att bygga om eller flytta väggar i bostaden kan du behöva tillstånd från styrelsen. För alla arbeten i våtrum (badrum, wc, kök) måste utföraren visa giltigt våtrumscertifikat och ansvarsförsäkring till styrelsen innan arbetet får påbörjas

Köksfläkt

Gällande byte av köksfläkt är det väldigt viktigt att köpa rätt, annars trycks matos in till grannarna. Fläkt får inte kopplas till ventilationskanal eftersom föreningens fastighet har självdragsventilation.

Hos Brf Minören 2 får enbart fläkt som fyller nedan kriterier användas:

  • Anpassad för centralventilation 
  • Ej motordriven
  • Anpassad för flerfamiljshus

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om du planerar att bygga om eller flytta väggar i bostaden kan du behöva tillstånd från styrelsen.  Om något går sönder måste du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. För alla arbeten i våtrum (badrum, wc, kök) måste utföraren visa giltigt våtrumscertifikat och ansvarsförsäkring till styrelsen innan arbetet får påbörjas

Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, till exempel om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Informera genom att sätta upp lappar i din och angränsande portar. Arbeten bör i första hand utföras under dagtid.

Är du osäker kontakta styrelsen på info@minoren2.se