Trapphus, källare och andra gemensamma utrymmen

Cyklar och mopeder ska i cykelställ på gården.

Barnvagnar och rullatorer bör inte parkeras i entrén. Om barnvagnar och rullatorer tillfälligt placeras i entrén får de inte stå i vägen eller hindra vid utrymning.

Trapphusen ska i övrigt hållas fria från barnvagnar, rullatorer, cyklar, torkmattor, lekredskap, byggmaterial, skor dörrmattor med mera.

Rökning är inte tillåten i trapphus och andra gemensamma utrymmen.

Källarförrådet

Personliga tillhörigheter får endast förvaras på avsedd plats i källarna.

Undvik att ha stöldbegärlig egendom i förråden.

Brandfarliga vätskor som bensin och annat får inte förvaras i källare eller förrådsutrymmen.

Det är av brandsäkerhetsskäl förbjudet att ställa möbler, grovsopor eller något annat i källargångarna.

Om du har behov av mer förrådsutrymme