Fasadrenovering

Senaste uppdatering i vad det som våra fasader har drabbats av:

Motion inkom 2023

Våra fasader har med åren fått fula röda ränder på flertal ställen. Det är så kallade rödalger som är vanligast på putsade fasader i ljusa kulörer eller kalkade fasader.

Vad är Rödalger?

Rödalger som växer på putsade fasader är en typ av mikroskopiskt organismer som tillhör gruppen rödalger (Rhodophyta). Dessa alger är vanligtvis encelliga och kan orsaka en röd eller rosa missfärgning på fasadens yta.

Rödalger på putsade fasader är vanligt förekommande i områden med hög luftfuktighet eller bristande ventilation. De kan också frodas i områden med begränsad solljusexponering. Algerna får sin energi genom fotosyntes, och när de växer på fasaden kan de dra nytta av fukt och organiskt material som finns på ytan.

Denna typ av rödalger, känd som ”röd muralg”, trivs i fuktiga och skuggiga miljöer. De kan växa på olika ytor, inklusive putsade fasader av byggnader. När de alger får fotfäste på fasaden, kan de sprida sig genom att bilda trådliknande strukturer som fäster sig vid ytan.

Planer
Datum Åtgärder
21-05-23Vid förra årets möte diskuterades det bl a hur våra fasader ser ut. Det var osäkert om vad de röda fläckarna var för något och vad som skulle behöva göras. Skulle det räcka med att bara tvätta bort eller behöver vi måla om alla fasader för att färgen inte skulle skifta mellan de delar som var utsatta?

Vi har nu varit i kontakt med ett företag som har förklarat för oss att det röda på våra fasader är rödalger. Det är i sig ofarligt men det kommer att fortsätta växa om vi inte gör något.
Vi har fått en saftig offert där det föreslås att samtliga sidor målas om för att det ska se enhetligt ut. Arbetet innebär att det skulle behövas resas ställning för att det ska gå att behandla och få bort algerna och måla om med två strykningar. Summan för rengöring och målning av sju hus skulle bli ca 5 miljoner.

Efter detta första utlåtande anser vi att det inte är läge att genomföra detta just nu, då det innebär att vi behöver höja våra lån och månadskostnaden för samtliga boende.
Vi kommer att fortsätta med att ta in fler offerter och utlåtanden för att se om det finns andra typer av åtgärder eller om prisbilden ändrar sig. Vi behöver även ta i beaktning att detta behöver ske i samråd med Minören 1.