Kategorier
2024

Ändringar i styrelsen

Vid det konstituerande mötet den 13 juni valde Sofia Thomsson att avgå från styrelsen med omedelbar verkan.

Vi i styrelsen vill tacka henne för allt hon har gjort för föreningen under alla år som hon har suttit med i styrelsen och som kassör. Stort tack Sofia!

Vid mötet beslutades att Susann Jonsson nu har rollen som kassör.

Övriga roller för verksamhetsåret 2024:
Ordförande: Cecilia Johansson
Sekreterare: Ann-Charlotte Lundh
Ledamot: Åsa Anvelius
Ledamot: Josefin Lange