Kategorier
2024 Parkering

Nya parkeringstider på gästparkeringen

Från om med den 29 maj kommer tiden för hur länge man får stå på gästparkeringen att ändras från 24h till 4h. Detta för att det har observerats att den utnyttjas av pendlare och av icke-besökare till området. 

Varje lägenhet får nu ett parkeringstillstånd som är knutet till lägenheten och gäller för parkering i upp till 24h som kan du kan använda när du har gäster eller besök som pågår länge än 4h. Om du tappar bort tillståndet kommer du att debiteras.

Tillståndet skall placeras synligt i framrutan på bilen. 

Vi vill även passa på att påpeka att det ej är tillåtet att boende nyttjar gästparkeringen. Ställer du ditt fordon här, kommer du att få böter.