Cykeltak

Motion inkom 2023

Önskan om att de cykelställen som finns på gården skall skyddas från väder med hjälp av ett tak. Engagerade boende tillsammans med den som skickade in motionen är välkomna att ta fram idéer hur det skulle kunna åtgärdas.

Gruppens arbete blir att titta över vilka möjligheter vi har att sätta upp cykeltak samt ta fram förslag på lösningar och ta in offerter. 

Arbetsgrupp för projektet

Arbetsgruppen skall bestå av boende i området samt den som skickade in motionen. Du som är intresserad av att delta och villig att ställa upp med tid och kunskap är varmt välkommen att maila in sitt intresse till info@minoren2.se så kommer vi att sätta er i kontakt med varandra.