Klimatåtgärder

Motion inkom 2023

Önskan från boende om att se över vilka åtgärder vi skulle kunna göra för att minska vår miljöpåverkan.

Gruppens arbete blir att titta över vilka möjligheter vi har att förbättra våra hus ur ett klimatperspektiv, exempelvis solceller på våra tak och frånluftsåtervinning som nämns i motionen, samt ta in offerter.

2023Enkät om parkering och elbilsanvändning skickades ut, där det framgick att det i dagsläget inte kommer att behövas fler elbilsplatser.
2023På grund av inflationen och det allmänna läget i världen att är det inte aktuellt att installera solpaneler.
Arbetsgrupp för projektet

Arbetsgruppen skall bestå av boende i området samt den som skickade in motionen. Du som är intresserad av att delta och villig att ställa upp med tid och kunskap är varmt välkommen att maila in sitt intresse till info@minoren2.se så kommer vi att sätta er i kontakt med varandra.