Renovering av trapphus och underhåll

Stämman mottog motion i augusti 2022 med önskan om ”renovering av trapphus”. Uppdrag upprättades för styrelsen att undersöka möjlighet genom att ta in offerter, se över finansieringsalternativ samt genomför en undersökning bland medlemmar där tydlig beskrivning hur varje enskild medlem påverkas av nya lån för att bekosta renovering och den avgiftshöjning som tillkommer.
 
Stämman valde att även lyfta in övrigt renoveringsbehov för att se över en gemensam plan. Bostadsrättsföreningens förvaltning är att löpande underhåll skall kunna bekostas av de avgifter vi får in från medlemmar i första steg och inte av att man höjer lånen. Vid ökade lån ska detta kunna yrkas för ökat fastighetsvärde. Viktigt att redovisa hur det slår för den enskilde medlemmen likväl för bostadsrättsföreningen.

UTRÄKNING EXEMPEL

  • Trapphusrenovering i 7 hus => 3 000 000 kr
  • Asfaltering hela området, Minören 2:s del => 700 000 kr
  • Hissar, utbyte av motordelar behövs inom några år pga maskinvaran är ur produktion. 2 är gjorda. Pris för de 5 som återstår => 2 000 000 kr
  • Fasad, sanera det rödaktiga => ? (väntar på att få svar från ett företag)
  • Utbyggnad laddning elbilar, elsystemet måste byggas om => 150 000 kr
  • Solpaneler eller annan energisparande åtgärd? => ? (väntar på att få svar från ett företag)

ÖKAD BELÅNING PÅVERKAN MÅNADSAVGIFT
Nedan visar uträkning av hur ökad belåning påverkar varje enskild medlems månadsavgift. För uträkningen behöver man ha sin lägenhets andelstal vilket är den del varje enskild lägenhet bär i förhållande till totala antalet lägenheter. Logga in på Sbc.se med BankID och klicka på Din lägenhet/lokal och under information står andelstal. 

Nedan är ett exempel från Ordförande Sissis lägenhet.

Exempel: 
Sissis andelstal är 2,1692. Från exempel på kostnader ovan så summerar man ihop vad man själv anser är viktigt. I räkneexemplet nedan är summan 5 000 000. Andelstal 2,1692 blir i procent 0,021692 (0,0 framför andelstalet och så andelstalets siffror utan kommatecken) 5 000 000 * 0,021692= 108.460 kr. 

På websidan https://www.lanekalkyler.se/amortering/ gör man uträkning på vad kostnaden blir beroende på ränta och avbetalningstid. 

Lånebelopp: Summan i rött från exemplet ovan. 

Räntesats: Efter vad man tror blir aktuellt. Information om räntor finns på alla bankers hemsidor.

Amorteringsplan: Annuitetslån är att man får samma kostnad varje månad för ränta och amortering under den tid man valt att lånet skall betalas av. För större investeringar har man ofta ganska lång avbetalning då man kan tänka att kostnaden skall belasta även de som flyttar in om några år som har nytta av investeringen.

Betalningsintervall: MånadsvisNedan är det räknat med ränta 5% och amorteringsplan annuitet och avbetalning under 10 år. Månadskostnaden för ränta och amortering blir då 1.150 per månad. 

Amorteringsplan: Annuitetslån är att man får samma kostnad varje månad för ränta och amortering under den tid man valt att lånet skall betalas av. För större investeringar har man ofta ganska lång avbetalning då man kan tänka att kostnaden skall belasta även de som flyttar in om några år som har nytta av investeringen.

Betalningsintervall: MånadsvisNedan är det räknat med ränta 5% och amorteringsplan annuitet och avbetalning under 10 år. Månadskostnaden för ränta och amortering blir då 1.150 per månad.