Kategorier
2024 Bastu Extralägenheten

Lokalen är nu klar!

Nu är renoveringen av lokalen klar och det går bra att boka bastu, fest eller övernattning!

Kategorier
2024 Bastu Extralägenheten Pågående arbete

Renovering av lokalen pågår!

Just nu håller ett gäng medlemmar på att renovera och snygga till lokalen. Tills dess att renoveringen av själva boytan är klar, går det endast att boka bastun.

Kategorier
2023 Pågående arbete

Minören 1:s bergvärmeprojekt (uppdatering)

Uppdatering 23-11-27

Nu har M1 kommit i mål med installationen av bergvärmen och återställningen av marken kommer att påbörjas inom kort. 

Uppdatering 23-09-25

Vi har fått följande information gällande den pågående tvisten:

23-06-20

Angående det grävda hål som fortfarande är på uppfarten efter sophuset så är det på grund av att Minören 1 ännu inte har kunnat driftsätta den bergvärme de grävt. Adven menar att Minören 1 inte har tillstånd att använda ledningarna som är deras. Minören 1 har tagit hjälp av advokater med specialitet i ”Ledningsrätt” och kontakter med Adven, och andra berörda parter, är förhoppningsvis inne i en slutfas i förhandlingarna.  Innan detta är klart har Minören 1 inte rätt att återställa något i marken av det som idag tyvärr fortfarande står öppet.

Vi återkommer så fort vi får mer information!

Kategorier
2022

Grannsamverkan vaxholm

Information från polisen:

Kategorier
2023

Information från Roslagsvatten

För att minimera risken över att du missar information från Roslagsvatten om störningar eller planerade stopp, kan du registrera ditt mobilnummer här:

Fyll i ditt telefonnummer, få en kod som du skriver in och fyll sedan i dina kontaktuppgifter och denna adress. Observera att du behöver fylla i adressen Fredriksbergsvägen 3. (det är samma information för samtliga hus)

Här kan du läsa mer:

Kategorier
2023 Värme

Värmen i lägenheterna

Nu när det börjar bli höst och kallt kan det vara dags att dra igång radiatorerna och se till så att allt fungerar som det ska.

Börja med att skruva upp dom till max, då skall du kunna höga hur flödet sätter igång. Våra termostater regleras automatiskt efter vilken temperatur det är i rummet.

Observera att vi helst ser att du kontaktar Delagott för luftning, annars sker det på egen risk.

Kategorier
2023 Städning

Städdag 15/10

Söndag den 15 oktober är det dags för höstens städdag. Samling med genomgång och morgonkaffe vid grillplatsen kl 10.00.
Korvgrillning vid ca 13.00

Välkomna!

Kategorier
2022

Eldningsförbud råder

Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat om förbud mot eldning utomhus i Stockholms län från och med torsdag 11 maj 2023.

Från och med torsdag 11/5 2023 gäller eldningsförbud i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen som till exempel ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar.

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och brandspridning är låg.

Beslutet omfattar hela Stockholms län.

Motivering
Beslutet motiveras av att hög brandrisk råder i skog och mark. Beslutet är fattat på inrådan av länets räddningstjänster och med stöd av prognoser tillhandahållna av SMHI.

https://www.vaxholm.se/flernyheter/nyhetsarkiv/eldningsforbudraderfortsatt.5.14886988187eb1870314af8d.html

Kategorier
2022

Inspektion av våra brandluckor

Imorgon torsdag 25/5 kommer Presto att inspektera våra brandluckor i husen.

Kategorier
2023

Stämma 22/5 18.30

Årets stämma kommer att äga rum måndag 22 maj 18.30 i vår lekplats, så länge vädret tillåter. Ta med dig en stol och kom ut ock lyssna på årsberättelsen samt vad som är på gång i föreningen. Efter stämman bjuder vi på lättare förtäring och dryck och tillfälle att samtala och umgås med dina grannar!

OBS. Om vädret inte är med oss kommer vi vara nere i tvättstugan!