Kategorier
Uncategorized

Nya styrelsen

Den 18 augusti hade vi äntligen vår årsstämma, något senare än vanligt. Den nya styrelsen har nu tagit plats och påbörjat arbetet med föreningen.

Läs mer här vad styrelsen gör och vilka som ingår i styrelsen:https://www.minoren2.se/styrelsen/

Kategorier
Uncategorized

Skatbo utanför port 13 – UPPDATERING

I Tisdags (6:e September) kanske någon noterade att en tall togs ner vid lekplatsen. Beslutet togs akut av styrelsen i samverkan med Minören 1. Orsaken till detta var att ett stort kråkbo i trädtoppen hade börjat rasa och stora kilo tunga lerklumpar rasade ner. Risken att något barn eller bipasserande skulle få dessa på sig ansågs allvarlig. 

Toppen på tallen var också nertyngd och lutade nära fönstret till Fbv 13. 

Tallens rötter hade också letat sig in under gången mellan lekplats och huset och brutit sönder asfalten, vilket också orsakade uppenbar snubblingsrisk för passerande. 

JRF som sköter yttre förvaltning på gården tillkallades och deras bedömning var att kråkboet var en fara och att trädet inte skulle överleva om rötterna sågades av. 

Information

Ett stort skatbo är högst upp i tallen utanför hus 13. Vi har beställt hit våra yttre förvaltare JRF att ta en titt på hur det skall hanteras. 

Fram tills dess är det bra om man tar omvägen över lekplatsen om man skall till och från Fredriksbergsvägen 11 och 13. 

Kategorier
Uncategorized

Arbete Minören 1 påverkar Minören 2

Minören 1 installerar bergvärme och det har nu medfört den större gropen vid sophuset. Själva borrhålen skall vara på slänten nedanför Minören 1:s hus så det kommer inte påverka oss i Minören 2. 

Den 29:e juni kommer hela området vara utan varmvatten mellan kl 7.00 och 17.30. Kallvatten finns då som vanligt i kranarna.

Kategorier
Uncategorized

Parkeringsplatser

Parkeringsregler gällande Brf Minören 1 och Brf Minören 2.

Uppdaterad information på hemsidan.

Parkeringsplats

Kategorier
Uncategorized

Årsmöte 17 Maj, motioner

17 Maj är det årsmöte.

Vill du skicka in en motion till styrelsen som tas upp på årsmötet.

Fyll i blanketten för motioner, finns här

Kategorier
Uncategorized

Hyra ut i andrahand eller via Air BnB?

Då skall du fylla i blanketten och skicka till styrelsen.

Se under rubriken ”Föreningen/Blanketter för motioner, andrahands-uthyrning, mm”

Direkt länk

Kategorier
Uncategorized

Värme Fredriksbergsvägen 3

Vi har haft ett fel med en regulator men ska nu vara åtgärdat. Upplever du fortfarande att det är ett problem så skicka ett email på info@minoren.se

Kategorier
Uncategorized

Bilkörning inom området

För trivselns och säkerhetens skull önskar vi att alla minimerar bilkörning upp till gården.Men när man ändå måste göra det tänk då på att hålla ner hastigheten, särskilt nu på vintern då fartguppen är bortmonterade.

Kategorier
Uncategorized

Hissen i Fredriksbergsvägen 1

Nu på torsdag den 27 januari kommer Hissen ab hit och byter fotocellerna i hissen på Fredriksbergsvägen 1.Jobbet kommer att påbörjas vid 7-tiden och reparationstiden uppskattas till melan 4 och 6 timmar. Under den tiden kommer hissen att vara avstängd.

Kategorier
Uncategorized

Meckar o verkstad grupp

Jag söker alla personer som skulle vilja vara med o starta en meckar grupp inom föreningen.

Tanken är att föreningens garage skall komma till nytta för alla inom föreningen. Där ska man kunna slipa, måla, fixa cykeln, moppen eller vad som.

Samtidigt har föreningen behov att lösa vissa meckar uppgifter såsom rutschkanan, att dämpa den. Eller kanske nån trappa eller bänk behöver lite kärlek.

Vill du vara med o hjälpa mig? Du / Ni kommer att få egen nyckel till garaget så ni kan komma o gå som ni vill men jag hoppas att vi ibland kan samlas som grupp o ha gemensamma aktiviter.

Har du kanske lite verktyg som mest ligger o skräpar och kan komma till nytta i garaget? Du får gärna skänka isåfall till garaget :-).

Hör av dig till info@minoren2.se

MvH

Jesper Doublestorm

Ledamot i styrelsen o gillar att mecka