Kategorier
2022

Julgranar

När du har tröttnat på din julgran erbjuder vi möjligheten att vi tar reda på den.

Fram till den 18 januari kan du placera ut din rensade julgran mellan Fbv 7 och Fbv 9.

Granar som läggs utanför sophuset eller vid grillplatsen kommer INTE att plockas upp.