Kategorier
2022

VIKTIG INFO – Ökade driftskostnader

Utdrag från nyhetsbrevet december 2022

Vi står inför höjda driftskostnader vilket bidrar till kraftiga höjningar för el, fjärrvärme och vatten. Därmed behöver vi göra en avgiftsjustering för samtliga medlemmar och även för parkeringsplatser i BRF Minören2.

Avisering om avgiftshöjning medlem 2023
Härmed meddelar BRF Minören2 att avgiftshöjning om 5 % per månad kommer att träda i kraft från och med 1 januari 2023. Avgiftshöjningen gäller för samtliga lägenheter. Detta gäller alltså avgiften till föreningen.

Avisering om avgiftshöjning parkering 2023
Härmed meddelar BRF Minören2 att avgiftshöjning för samtliga parkeringsplatser kommer att träda i kraft från och med 1 januari 2023.
+100 kr parkering 
+100 kr parkering under tak med/utan motorvärmare
+200 kr parkering el-plats