Kategorier
2022 Pågående arbete

Arbete Minören 1 påverkar Minören 2

Minören 1 installerar bergvärme och det har nu medfört den större gropen vid sophuset. Själva borrhålen skall vara på slänten nedanför Minören 1:s hus så det kommer inte påverka oss i Minören 2. 

Den 29:e juni kommer hela området vara utan varmvatten mellan kl 7.00 och 17.30. Kallvatten finns då som vanligt i kranarna.