Kategorier
2024 Bastu Extralägenheten Pågående arbete

Renovering av lokalen pågår!

Just nu håller ett gäng medlemmar på att renovera och snygga till lokalen. Tills dess att renoveringen av själva boytan är klar, går det endast att boka bastun.

Kategorier
2023 Pågående arbete

Minören 1:s bergvärmeprojekt (uppdatering)

Uppdatering 23-11-27

Nu har M1 kommit i mål med installationen av bergvärmen och återställningen av marken kommer att påbörjas inom kort. 

Uppdatering 23-09-25

Vi har fått följande information gällande den pågående tvisten:

23-06-20

Angående det grävda hål som fortfarande är på uppfarten efter sophuset så är det på grund av att Minören 1 ännu inte har kunnat driftsätta den bergvärme de grävt. Adven menar att Minören 1 inte har tillstånd att använda ledningarna som är deras. Minören 1 har tagit hjälp av advokater med specialitet i ”Ledningsrätt” och kontakter med Adven, och andra berörda parter, är förhoppningsvis inne i en slutfas i förhandlingarna.  Innan detta är klart har Minören 1 inte rätt att återställa något i marken av det som idag tyvärr fortfarande står öppet.

Vi återkommer så fort vi får mer information!

Kategorier
2022 Bastu Extralägenheten Omkostnader Pågående arbete

Bastuaggregatet lagat!

Nu är bastuaggregatet lagat och det går bra att boka igen. Observera att lägenheten är bokan t.o.m 31 maj.

Kategorier
2022 Pågående arbete

Asfalteringsarbete utanför port 13

Borttagning av rötterna som förstört asfalten i närheten av port 13 kommer att påbörjas under nästa vecka, troligtvis under tisdagen den 18 oktober. Därefter kommer en lagning av asfalten ske.

Vi ber er därför att gå igenom eller runt parken för att komma till port 11 och 13 till dess att arbetet är klart!

Kategorier
2022 Pågående arbete

Skatbo utanför port 13 – UPPDATERING

I Tisdags (6:e September) kanske någon noterade att en tall togs ner vid lekplatsen. Beslutet togs akut av styrelsen i samverkan med Minören 1. Orsaken till detta var att ett stort kråkbo i trädtoppen hade börjat rasa och stora kilo tunga lerklumpar rasade ner. Risken att något barn eller bipasserande skulle få dessa på sig ansågs allvarlig. 

Toppen på tallen var också nertyngd och lutade nära fönstret till Fbv 13. 

Tallens rötter hade också letat sig in under gången mellan lekplats och huset och brutit sönder asfalten, vilket också orsakade uppenbar snubblingsrisk för passerande. 

JRF som sköter yttre förvaltning på gården tillkallades och deras bedömning var att kråkboet var en fara och att trädet inte skulle överleva om rötterna sågades av. 

Information

Ett stort skatbo är högst upp i tallen utanför hus 13. Vi har beställt hit våra yttre förvaltare JRF att ta en titt på hur det skall hanteras. 

Fram tills dess är det bra om man tar omvägen över lekplatsen om man skall till och från Fredriksbergsvägen 11 och 13. 

Kategorier
2022 Pågående arbete

Arbete Minören 1 påverkar Minören 2

Minören 1 installerar bergvärme och det har nu medfört den större gropen vid sophuset. Själva borrhålen skall vara på slänten nedanför Minören 1:s hus så det kommer inte påverka oss i Minören 2. 

Den 29:e juni kommer hela området vara utan varmvatten mellan kl 7.00 och 17.30. Kallvatten finns då som vanligt i kranarna.