Kategorier
2022 Pågående arbete

Skatbo utanför port 13 – UPPDATERING

I Tisdags (6:e September) kanske någon noterade att en tall togs ner vid lekplatsen. Beslutet togs akut av styrelsen i samverkan med Minören 1. Orsaken till detta var att ett stort kråkbo i trädtoppen hade börjat rasa och stora kilo tunga lerklumpar rasade ner. Risken att något barn eller bipasserande skulle få dessa på sig ansågs allvarlig. 

Toppen på tallen var också nertyngd och lutade nära fönstret till Fbv 13. 

Tallens rötter hade också letat sig in under gången mellan lekplats och huset och brutit sönder asfalten, vilket också orsakade uppenbar snubblingsrisk för passerande. 

JRF som sköter yttre förvaltning på gården tillkallades och deras bedömning var att kråkboet var en fara och att trädet inte skulle överleva om rötterna sågades av. 

Information

Ett stort skatbo är högst upp i tallen utanför hus 13. Vi har beställt hit våra yttre förvaltare JRF att ta en titt på hur det skall hanteras. 

Fram tills dess är det bra om man tar omvägen över lekplatsen om man skall till och från Fredriksbergsvägen 11 och 13.