Kategorier
2022

Nya styrelsen

Den 18 augusti hade vi äntligen vår årsstämma, något senare än vanligt. Den nya styrelsen har nu tagit plats och påbörjat arbetet med föreningen.

Läs mer här vad styrelsen gör och vilka som ingår i styrelsen:https://www.minoren2.se/styrelsen/