Kategorier
2023 Pågående arbete

Minören 1:s bergvärmeprojekt (uppdatering)

Uppdatering 23-11-27

Nu har M1 kommit i mål med installationen av bergvärmen och återställningen av marken kommer att påbörjas inom kort. 

Uppdatering 23-09-25

Vi har fått följande information gällande den pågående tvisten:

23-06-20

Angående det grävda hål som fortfarande är på uppfarten efter sophuset så är det på grund av att Minören 1 ännu inte har kunnat driftsätta den bergvärme de grävt. Adven menar att Minören 1 inte har tillstånd att använda ledningarna som är deras. Minören 1 har tagit hjälp av advokater med specialitet i ”Ledningsrätt” och kontakter med Adven, och andra berörda parter, är förhoppningsvis inne i en slutfas i förhandlingarna.  Innan detta är klart har Minören 1 inte rätt att återställa något i marken av det som idag tyvärr fortfarande står öppet.

Vi återkommer så fort vi får mer information!